Disclaimer

KNB Security Services publiceert op haar bedrijfswebsites www.knbsecurity.nl en www.knbservices.eu informatie over haar dienstverlening doormiddel van teksten en afbeeldingen.

KNB Security Services behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op onze sites zijn bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van KNB Security Services.

KNB Security Services spant zich in om de inhoud van haar websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan KNB Security Services nimmer aansprakelijkheid aanvaarden